Úmrtí Ing. Vladislava Běhala, DrSc.

Dne 22.6.2017 náhle zemřel Ing. Vladislav Běhal, DrSc., bývalý člen 
Hlavního výboru Československé společnosti mikrobiologické, výborný 
mikrobiolog, učitel, organizátor a zpěvák. Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi.

Jiří Gabriel a Jiří Matějů