Granty FEMS

Žádosti o všechny granty Federace evropských mikrobiologických společností FEMS (http://www.fems-microbiology.org/grants-and-awards.html) se podávají přímo přes on-line systém zadávání žádostí (online grant application), nyní už není nutné posílat žádosti k posouzení a odsouhlasení Hlavním výborem ČSSM. Žádosti, jejichž podporu navrhne grantová komise FEMS, budou posléze posouzeny Hl. výborem ČSSM a potvrzena jejich finanční podpora. Seznam všech grantů FEMS (+ deadlines) zde. Nejbližší deadlines: FEMS Research Grants 15. června, FEMS Meeting Attendance Grants 1. září.