18th Congress of the International Union of Microbiological Societes (IUMS)

18. kongres Mezinárodní unie mikrobiologických společností (IUMS) se bude konat ve Florencii (Itálie) ve dnech 23. – 25. října 2024. Setkání, které se bude konat v jednom z nejkrásnějších měst světa, bude jedinečnou příležitostí setkání vědců zabývajících se bakteriologií, virologií a mykologií z celého světa, aby sdíleli a diskutovali o nejnovějších pokrokech a budoucích perspektivách v mikrobiologii.

Budeme diskutovat o mikrobiální genetice, molekulární biologii, genové regulaci, proteomice a aplikovaných aspektech mikrobiologie, včetně biotechnologií, klinických, lékařských, průmyslových a environmentálních aplikací.

 

Organizační údaje

Termín konání: 23. - 25. října 2024
Místo konání: Florencie, Itálie
Blížší informace a registrace na webových stránkách: https://www.iums.org/index.php/iums-congresses-2022