28. Pečenkovy epidemiologické dny

Pravidelné setkání odborníků pořádá Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS J. E. Purkyně ve spolupráci s KHS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích.

Na konferenci srdečně zveme epidemiology, mikrobiology, infekcionisty a ostatní odborníky. Konference je mezioborová. Základní témata budou rozdělena do okruhů a prezentována budou v jednotlivých blocích. Aktuální téma bude nejen problematika spojená s očkováním, přeshraniční šíření infekčních nemocí, alimentární nákazy, problematika legionelóz, novinky v mikrobiologii a infekce spojené se zdravotní péčí, ale i téma klíšťová encefalitida, která je v jižních Čechách stále aktuální. Očekáváme příspěvky kliniků, epidemiologů, mikrobiologů a dalších odborníků. Součástí konference budou i posterové sekce.
Těšíme se na vás.

Za organizační výbor

MUDr. Jitka Luňáčková

Organizační údaje

Termín konání: 12. – 14. září 2018
Místo konání: Hotel Clarion, České Budějovice
 

Podrobné informace k registraci jsou dostupné na webové stránce www.pecenkovydny.cz.