„Aktuální problematika mikrobiologie potravin“

Odborný seminář

„Aktuální problematika mikrobiologie potravin“

V roce 2014 se podařilo obnovit pořádání tradičních odborných seminářů zaměřených na problematiku mikrobiologie potravin, a to uspořádáním tohoto semináře v Pardubicích. V posledních letech se akce uskutečnila opakovaně na půdě Univerzity Pardubice, VŠCHT Praha, VÚVeL v Brně a také na UTB ve Zlíně.

V termínu 17. – 18. 1. 2024 se uskuteční v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice další seminář pod záštitou Československé společnosti mikrobiologické.

Srdečné pozvání patří všem zájemcům o mikrobiologii potravin, ale i zájemcům z řad dalších specializací. Budeme velice rádi za příspěvky do odborného programu. Účastníkům bude vystaven certifikát o účasti.

Možnost registrace na: Seminář Aktuální problematika mikrobiologie potravin 2024 | Univerzita Pardubice (upce.cz)

Případné informace na e-mailu: David.Silha [at] upce.cz.

Těšíme se na přátelské setkání v Pardubicích!

 

Tým mikrobiologů z Univerzity Pardubice