„Aktuální problematika mikrobiologie potravin 2022“

Zveme Vás a Vaše spolupracovníky na seminář „Aktuální problematika mikrobiologie potravin 2022“, který se bude konat ve dnech 07. – 08. 02. 2022 VŠCHT v Praze

V rámci semináře budete mít Vy a Vaši studenti možnost představit svou práci, a to jak ve formě prezentací, tak plakátových sdělení. Všem účastníkům bude vystaven certifikát o účasti.

Svou účast prosím potvrďte na e-mailovou adresu: hana.michova [at] vscht.cz, a to nejpozději do 15.1.2022.

V případě aktivní účasti prosíme také o zaslání názvu a preferované formy Vašeho příspěvku, spolu s krátkým abstraktem (max. 250 slov).

Konání akce bude podmíněno aktuálními nařízeními Vlády ČR.

 

Hlavní témata semináře:
Bezpečnost potravin
Nové metody detekce a typizace bakterií
Význam kontroly sanitace v potravinářských provozech a tržní síti