„Aktuální problematika mikrobiologie potravin“ – odborný seminář

Zveme Vás a Vaše spolupracovníky na

seminář MIKROBIOLOGIE POTRAVIN,

který se koná ve dnech 30. – 31. 01. 2019 a Fakultě chemicko-technologické, Univerzity Pardubice

 

Hlavní témata semináře:
Bezpečnost potravin
Nové metody detekce a typizace bakterií
Význam kontroly sanitace v potravinářských provozech a tržní síti
 

Bližší informace na david.silha [at] upce.cz