Česká mikrobiomová společnost ČLS J.E.P.

Světový den mikrobiomu letos 27.6. 2020 poprvé slavila i nově založená Česká mikrobiomová společnost ČLS J.E.P. https://www.mikrobiom-cms.cz/


ČMS ČLS J.E.P. je mezioborové sdružení všech zájemců o problematiku mikrobiomu a jeho vlivu na zdraví a vznik nemoci, a to jak z řad odborníků, tak z řad laické veřejnosti, zástupců státních institucí, poskytovatelů služeb či pacientských organizací.

Cílem společnosti je vytvořit platformu pro sdílení poznatků a vytváření spoluprací napříč medicínskými i vědeckými obory, průběžně informovat odbornou i laickou veřejnost formou newsletterů, webových stránek a edukačních seminářů, zvyšovat zdravotní gramotnost populace a bránit šíření nevědeckých přístupů a dezinformací.  

 

Záznamy přednášek z první konference (10.3.2020) jsou online k dispozici na https://www.mikrobiom-cms.cz/1-konference-cms-cls-jep/

 

Přihláška členství je k dispozici ke stažení na https://www.cls.cz/dokumenty/prihlaska_radneho_clena_clsjep.doc Vyplněnou zasílejte na e-mail d.eklova [at] centrum.cz, nebo evidenci členů ČLS JEP: cle [at] cls.cz, tel. 224 26 62 26