Čo nového v mikrobiológii 2018

V březnu 2018 se bude konat již tradiční konference - Čo nového v mikrobiológii 2018.

Konferencii organizuje ČSSM v spolupráci s Katedrou mikrobiológie a virológie PriF UK, Ústavom Biochémie a Mikrobiológie a Oddelením Výživy a Hodnotenia Kvality Potravín FCHPT STU jako popularizační  aktivitu podpořenou projektem   APVV-15-037.

Konference je určená pro mladé vědecké pracovníky do 35 let, studenty doktorského studia a jejich školitele.

Místo:    Mikulášská chata, Demänovská dolina

Datum:  15. březen - 18. března 2018

Bližší informace ohledně konference a možnosti přihlášení v příloze.