Hl. výbor ČSSM_návrhy na kandidáty pro funkční období 2019-2022

Vážení členové ČSSM,

 

v rámci 28. Kongresu Československé společnosti mikrobiologické se bude konat volba nového Hl. výboru pro funkční období 2019-2022.

V této souvislosti je možnost podávat návrhy na kandidáty do Hl. výboru ČSSM, a to formou přiloženého dokumentu.

Každý člen ČSSM může navrhnout kandidátu do Hl. výboru ČSSM, kandidát musí být aktivním členem ČSSM (reprezentuje mikrobiologii ve vědecké oblasti, aktivně se podílí na aktivitách mikrobiologické obce - odborná setkání pod hlavičkou ČSSM organizuje nebo se jich aktivně zúčastňuje).

 

Návrhy je možno podávat do 19. 7. 2019 prostřednictvím přiloženého dokumentu.

Hl. výbor ČSSM