KMINE 2017

Na podzim se bude konat Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie KMINE 2017.

Hlavní témata akce:
• Přeshraniční hrozby infekčních onemocnění a možnosti jejich kontroly
• Nově se objevující infekční onemocnění
• Infekční onemocnění spojená se zdravotní péčí a možnosti jejich prevence
• Antiinfektiva a rezistence
• Infekční onemocnění preventabilní očkováním
• HIV/AIDS, STD, virové hepatitidy
• Pokroky v rychlé mikrobiologické diagnostice
• Aktuality v oborech

Místo:    Konferenční Centrum City, Na Strži 65/1702, Praha

Datum:  25. října 2017 - 27. října 2017

Bližší informace na http://www.kmine2017.cz/