Konference "Mikroskopie 2016"

Byla spuštěna registrace na výroční konferenci Československé mikroskopické společnosti "Mikroskopie 2016", která se bude konat 3. - 4. května 2016 v Lednici. Podrobné informace i registrační formulář naleznete na http://www.mikrospol.cz/konference-csms/registrace/.

Termín pro uhrazení registračního poplatku je 4. 4. 2016.

Termín pro vložení abstraktů přednášek a posterů je 31. 3. 2016.

Další informace: Lenka Pišlová (conference [at] mikrospol.cz).