Ohlédnutí za seminářem "Aktuální problermatika mikrobiologie potravin 2022"

Ve dnech 7. 2. - 8. 2. 2022 probíhal na VŠCHT Praha seminář „Aktuální problematika mikrobiologie potravin 2022“ organizovaný skupinou potravinářské mikrobiologie Ústavu biochemie a mikrobiologie a pod záštitou Československé společnosti mikrobiologické.

Seminář se konal po vynucené dvouleté přestávce a radost účastníků, že se konečně zase setkáváme osobně, byla téměř hmatatelná. Program sestavený z přihlášených přednášek byl zajímavý a tematicky vyvážený. Mikrobiologické přednášky byly doplněny přednáškami zaměřenými na novinky z oblasti potravinářských biotechnologií. Přednášející byli na závěr vyzváni, aby zaslali své příspěvky do sborníku, který bude vydán v následujících měsících a bude k dispozici všem zájemcům. Kromě vědecké stránky bylo kladně hodnoceno také večerní setkání v místním Carbon Clubu, ve kterém organizátoři kromě občerstvení pro účastníky připravili i vědomostní kvíz. I přes nepříznivou covidovou situaci se semináře zúčastnilo 45 lidí. Občerstvení v průběhu přednášek a setkání v Carbon Clubu bylo finančně podpořeno 6 firmami (BioIng, s.r.o., Čaderský-Envitek s.r.o, Dynex Technologies s.r.o., GeneProof a.s., Laboserv s.r.o., a Merck Life Science s.r.o.), za což jim velice děkujeme.

                                                                                                                                                                                                                                      doc. MVDr. Renáta Karpíšková, Ph.D.

 

Program uskutečněného semináře:

7. 2. 2022

Úvodní slovo (Demnerová K, VŠCHT)

Probiotika jako ochrana proti alimentárním infekcím (Horváthová K, ČZU)

Mohou emulgátory v potravinách ovlivnit některé vlastnosti laktobacilů? (Horáčková Š, VŠCHT)

Listeria monocytogenes a pařené sýry (Karpíšková R, MUNI)

Prezentace firmy Bioing (Pelikánová J.) a Merck (Donát J.)

Deaminooxidázová aktivita vybraných mikroorganizmů (Bábková D, UTB)

Vývoj mikroflóry u modelových vzorků fermentovaných masných výrobků během zrání (Riemel J, UTB)

Využití pulsního elektrického pole na inhibici a stimulaci mikroorganismů (Kuncová G, VŠCHT)

Maso z Petriho misky (Patáková P, VŠCHT)

8. 2. 2022

Kvalita probiotických doplňků stravy a mléčných kysaných výrobků s obsahem probiotik (Vlková E, ČZU)

Metodika posuzování rezistence bakterií vůči záhřevu na (sub)pasterační teploty a její aplikace na paření sýrů (Němečková I, VÚM)

Prevence tvorby biofilmu na biodegradabilních obalech potravin (Pleva P, UTB)          

Sledování výskytu SARS-CoV-2 v pražských odpadních vodách (Zdeňková K, VŠCHT)

Využití nanopórového sekvenování (MinION) pro analýzu bakteriomu a rezistomu luštěninových klíčků (Šolcová M, VŠCHT)

Novinky z oblasti detekce a kvantifikace genů rezistence k antibiotikům (Purkrtová S, VŠCHT)

Vlastnosti kmenů Campylobacter jejuni izolovaných ze vzorků vody (Shagieva E, VŠCHT)