Podávání návrhů na kandidáty do Hl. výboru ČSSM

Vážení členové Československé společnosti mikrobiologické,

v rámci 29. Kongresu Československé společnosti mikrobiologické (Brno, 15. – 17. 9. 2022) proběhne také již tradičně volba členů Hlavního výboru ČSSM pro funkční období 2022-2025.

V této souvislosti je možné podávat návrhy na kandidáty do Hl. výboru ČSSM, a to formou přiloženého dokumentu. Návrhy na členy Hl. výboru ČSSM je možno adresovat přímo na národní sekretariáty společnosti (Praha, Bratislava), a to e-mailem nebo korespondenčně. Dle platných Stanov ČSSM je možno návrhy přijímat max. do 30 dnů před probíhajícími volbami.

Každý člen společnosti může navrhnout kandidáta na člena Hl. výboru ČSSM – kandidát by měl být aktivním členem ČSSM, který reprezentuje mikrobiologii v odborné sféře a aktivně se zúčastňuje nebo dokonce se i podílí na organizaci odborných mikrobiologických setkání. 

                                                                                                      Hl. výbor ČSSM

PřílohaVelikost
Microsoft Office document icon Formulář_návrh kandidáta 34 KB