Přednáška doc. MUDr. Filipa Růžičky, Ph.D.

Přednáška pro odbornou veřejnost v řízení ke jmenování profesorem doc. MUDr. Filipa Růžičky, Ph.D. v oboru Lékařská mikrobiologie se uskuteční ve středu 24. dubna 2019 v 14.30 hod. v posluchárně KOCHHK, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 664/53, 656 91 Brno, budova A, 3. patro.

Téma přednášky: „An underestimated pathogen Cutibacterium (Propionibacterium) acnes and its clinical importance - Podceňovaný patogen Cutibacterium (Propionibacterium) acnes a jeho klinický význam“.