Rutinní analýza nukleových kyselin_RANK 2020

16. ročník konference RANK 2020 Rutinní analýza nukleových kyselin

Konference RANK slouží jako fórum pro předávání praktických poznatků a zkušeností především z rutinního provádění analýzy, a to jak humánního tak i extrahumánního genomu. Probíhá pravidelně na přelomu ledna a února již od roku 2005 a stala se tak tradičním setkáním českých a slovenských odborníků na problematiku analýzy nukleových kyselin molekulárně biologickými postupy. Konference je zařazována do oficiálního kalendáře akcí garantovaných výborem České společnosti klinické biochemie při ČLS JEP.

Organizační údaje

Termín konání: 05. - 06. února 2020
Místo konání: hotel Zlatá Štika, Pardubice

Bližší informace a možnost přihlášení: http://www.rank.cz/default.asp