Symposium "The Magnificant Microbiome - Future Aspects"

 23. června 2016 se bude konat symposium "The Magnificant Microbiome - Future Aspects", v krásném středověkém městečku Herborn (blízko Frankfurtu n. Mohanem). Slavnostní ráz (30. výročí seminářů Old Herborn University) mimo jiné zaručují vybrané přednášky významných představitelů oboru. Více informací na: http://mbucas.cz/wp-content/uploads/2016/03/Seminar-Old-Herborn-University-Final-Program-2016.pdf. Jménem Organizačního výboru Helena Tlaskalová-Hogenová