Úspěšná publikace ve Folia Microbiologica

Vědecký časopis Folia Microbiologica v poslední době zaznamenává úšpěšnou tendenci ve vývoji impact factoru (IF 1,521, r. 2016).

Těmto úspěchům dopomáhají kvalitní publikace, které jsou v Folia Microbiologica publikovány.

Velkým úspěchem z poslední doby je zařazení publikace Ivana Charousová, Heinrich Steinmetz, Juraj Medo, Soňa Javoreková, Joachim Wink: Soil myxobacteria as a potential source of polyketide-peptide substances. Folia Microbiol (2017) 62:305–315 DOI 10.1007/s12223-017-0502-2 do akce "250 Groundbreaking Articles That Can Help Change the World" (publikace úspěšně prošla řízením Springer Nature na základě doporučení redakce FM).