Valné shromáždění ČSSM - volba nového Hl. výboru společnosti

V rámci 28. Kongresu ČSSM se konalo Valné shromáždění ČSSM, na kterém byl zvolen nový Hlavní výbor Československé společnosti mikrobiologické pro období 2019-2022.

Za členy Hl. výboru ČSSM byli zvoleni následující kandidáti. V tajné volbě byla zvolena předsedkyně společnosti, místopředseda společnosti a delegát společnosti ve FEMS.

ČR:

Doc. RNDr. Jiří Gabriel, DrSc.

Doc. MVDr. Renáta Karpíšková, PhD. - delegát FEMS

Doc. MUDr. Filip Růžička, PhD. - místopředseda společnosti

Mgr. Jiří Holátko, PhD.

Ing. David Šilha, PhD.

Doc. RNDr. Ivo Sedláček, CSc.

SR:

Prof. RNDr. Helena Bujdáková, PhD. - předsedkyně společnosti

Doc. Ing. Petra Olejníková, PhD.

Doc. RNDr. Hana Drahovská, PhD.

Doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.

MVDr. Jana Koščová, PhD.

RNDr. Jaroslava Dekkerová, PhD.