Výzva k zasílání nominací na cenu „Mladý český a slovenský mikrobiolog“

Již od roku 1996 je tradičně udělována cena Mladého mikrobiologa za dosažení významných výsledků v různých oblastech mikrobiologie.

Cena je určena pro členy Československé společnosti mikrobiologické, kteří publikovali své výsledky mj. v mezinárodních vědeckých časopisech a v roce udělení nedosáhnou 35. roku věku.

Součástí návrhu musí být stručné CV uchazeče a seznam vědeckých publikací za poslední roky (především 2016). Seznam by měl být rozdělen na publikace v zahraničních časopisech, českých/slovenských recenzovaných časopisech, českých/slovenských ostatních časopisech, autorství knihy, kapitoly v monografiích, prezentované postery na zahraničních i domácích odborných fórech.

Návrhy na toto prestižní ocenění je možno zasílat do 15. 2. 2017. Po tomto datu budou navržení kandidáti posouzeni vybranou komisí. Ocenění bude předáno na tradičním místě, a to v Brně při příležitosti konání konference „XXVI. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů (7. – 9. 6. 2017)“.

Návrhy posílejte na e-mailovou adresu – gabriel [at] biomed.cas.cz, nutné přidat do kopie tyto další kontakty: david.silha [at] upce.czmateju [at] biomed.cas.czbujdakova [at] nic.fns.uniba.sk.