VÝZVA K ZASÍLÁNÍ NOMINACÍ NA CENU „MLADÝ ČESKÝ A SLOVENSKÝ MIKROBIOLOG“

Již od roku 1996 je tradičně udělována cena Mladého mikrobiologa za dosažení významných výsledků v různých oblastech mikrobiologie.

Cena je určena pro členy Československé společnosti mikrobiologické, kteří publikovali své výsledky mj. v mezinárodních vědeckých časopisech a dosáhli úspěchů ve svém oboru a v roce udělení nedosáhnou 35. roku věku.

Součástí návrhu musí být stručné CV uchazeče a seznam vědeckých publikací za poslední roky (především 2018). Seznam by měl být rozdělen na publikace v zahraničních časopisech, českých/slovenských recenzovaných časopisech, českých/slovenských ostatních časopisech, autorství knihy, kapitoly v monografiích, prezentované postery na zahraničních i domácích odborných fórech.

Návrhy na toto prestižní ocenění je možno zasílat do 10. 2. 2020. Po tomto datu budou navržení kandidáti posouzeni vybranou komisí. Ocenění bude předáno na tradičním místě, a to v Brně při příležitosti konání konference „XXVIII. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů (červen 2020)“.

Návrhy posílejte na e-mailové adresy národních sekretariátů ČSSM – gabriel [at] biomed.cas.cz a cssm1928 [at] gmail.com.