XXVII. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů

Tomáškovy dny mladých mikrobiologů jsou konferencí, kterou od roku 1992 každoročně organizuje Mikrobiologický ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně ve spolupráci s Československou společností mikrobiologickou. Dalšími oficiálními pořadateli konference jsou Společnost pro mikrobiologii a epidemiologii České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS.
Jedinou podmínkou účasti konference je, že referující autor (příp. hlavní autor posteru) musí být mladší 35 let.

Organizační údaje

Termín konání: 7. – 8. června 2018
Místo konání: Kongresové centrum MU na Komenského náměstí 2, Brno
Formy sdělení: ústní sdělení (max. 7 minut)
Poster: velikost max. 120 x 80 cm

Podrobné informace k registraci jsou dostupné na webové stránce http://www.med.muni.cz/tomdny/.