XXVIII. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů

Tomáškovy dny mladých mikrobiologů jsou konferencí, kterou od roku 1992 každoročně organizuje Mikrobiologický ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně ve spolupráci s Československou společností mikrobiologickou. Dalšími oficiálními pořadateli konference jsou Společnost pro mikrobiologii a epidemiologii České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS.
Jedinou podmínkou účasti konference je, že referující autor (příp. hlavní autor posteru) musí být mladší 35 let.

Organizační údaje

Termín konání: 6. – 7. června 2019
Místo konání: Kongresové centrum MU na Komenského náměstí 2, Brno
Formy sdělení: ústní sdělení (max. 7 minut) a poster: velikost max. 120 x 80 cm

Podrobné informace k registraci jsou dostupné na webové stránce http://www.med.muni.cz/tomdny/.

 

Odborný garant:

Doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.

Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Pekařská 53

CZ-65691 Brno

 

Hlavní organizátor:

Mgr. Lukáš Vacek

tomdny [at] med.muni.cz

tel: 543 183 097, 543 183 166

Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Pekařská 53

CZ-65691 Brno