XXX. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů

Tomáškovy dny mladých mikrobiologů jsou konferencí, kterou od roku 1992 každoročně organizuje Mikrobiologický ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně ve spolupráci s Československou společností mikrobiologickou. Dalšími oficiálními pořadateli konference jsou Společnost pro mikrobiologii a epidemiologii České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS.
Jedinou podmínkou účasti konference je, že referující autor (příp. hlavní autor posteru) musí být mladší 35 let.

Organizační údaje:

XXX. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů letos proběhnou ve změněném režimu, protože je situace ohledně opatření v souvislosti s pandemií koronaviru dále nejistá. Uvědomujeme si, že případné odložení termínu akce, popř. úplné zrušení tohoto ročníku, by mohlo řadě autorů způsobit nemalé potíže. Proto jsme se rozhodli tento ročník uspořádat v elektronické formě.

Tento ročník nejsou vybírány registrační poplatky!

Podrobné informace k registraci a termínům zaslání příspěvků jsou dostupné na webové stránce https://www.med.muni.cz/tomdny.

 

Organizační tým:

Mgr. Lukáš Vacek

Mgr. Dominika Kleknerová

Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně