XXXII. TOMÁŠKOVY DNY MLADÝCH MIKROBIOLOGŮ

Tomáškovy dny mladých mikrobiologů jsou konferencí, kterou od roku 1992 každoročně organizuje Mikrobiologický ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně ve spolupráci s Československou společností mikrobiologickou. Dalšími oficiálními pořadateli konference jsou Společnost pro mikrobiologii a epidemiologii České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS.

Jedinou podmínkou účasti na konferenci je, že referující autor (příp. hlavní autor posteru) musí být mladší 35 let.

Organizační údaje

Termín konání: 1. - 2. června 2023
Místo konání: Přednáškový sál Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 664/53, 602 00 Brno-střed
Formy sdělení: ústní sdělení (max. 7 minut) aposter (velikost max. 120 x 80 cm). 

Blížší informace a registrace na webových stránkách: https://www.med.muni.cz/tomdny