Změna místa konání a výše vložného 27. Kongresu ČSSM

Místo konání 27. Kongresu ČSSM bylo změněno z TOP Hotelu Praha na Hotel ILF Praha (http://www.hotel-ilf.cz/, https://mapy.cz/zakladni?x=14.4507517&y=50.0443042&z=17&source=firm&id=470567). Termín konání zůstává nezměněn: 7. - 9. 9. 2016.

Tato změna s sebou nese i změny výše vložného. Nové konferenční poplatky jsou:

Člen ČSSM – plné vložné 5 000,- Kč
Nečlen ČSSM – plné vložné 5 500,- Kč
Člen ČSSM – student 3 500,- Kč
Nečlen ČSSM – student 4 500,- Kč