Zoonózy, alimentárne nákazy a nákazy z vod

Vážení experti,

srdečne Vás pozývame na V. ročník vedeckého kongresu o zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody. Hlavným cieľom tohto kongresu je sústrediť na jednom mieste expertov a vedcov z rôznych oblastí, ktorých spája problematika zoonóz, alimentárnych nákaz a nákaz z vôd. Spoločne diskutovať a priniesť nové poznatky o týchto témach naprieč celým potravinovým reťazcom od krmív, zdravia zvierat, cez spracovanie surovín, výrobu potravín, ochorenia ľudí, laboratórnu diagnostiku, etiologické agensy, ich cirkuláciu v životnom prostredí, vrátane problematiky rezistencie voči antibiotikám. Sme  presvedčení, že koordinovaná spolupráca a vzájomná výmena informácií dávajú predpoklady k zlepšeniu prevencie zoonóz.

Tešíme sa na Vás!

Vedecký a organizačný výbor kongresu

 

Organizační údaje

Termín konání: 15. – 17. října 2018
Místo konání: Banská Bystrica
 

Podrobné informace k registraci jsou dostupné na webové stránce http://www.konferencia-zoonozy.estranky.sk/.