Členství v ČSSM

Členem Československé společnosti mikrobiologické se může stát každý mikrobiolog z České a Slovenské republiky.

Podmínkou členství je vyplnění přihlášky (Microsoft Office document icon prihlaska.doc) a její odeslání Národnímu sekretariátu (viz záložka Kontakty). O přijetí člena rozhoduje Výbor ČSSM na pravidelných schůzích.

Povinností každého člena ČSSM je každoroční platba členského příspěvku. Členské příspěvky se platí vždy v prvním čtvrtletí, jako variabilní symbol použijte své členské číslo (najdete ho na každé obálce Bulletinu nebo v Adresáři ČSSM, který vede sekretariát v Praze).

 

Členské příspěvky - Česká republika

pracující - Kč 400,-
studenti/důchodci - Kč 200,-

Členské příspěvky se platí vždy v prvním čtvrtletí, a to buďto poštovní složenkou typu C (k vyzvednutí na každé poště) nebo bankovním převodem ve prospěch účtu číslo 176310547/0300. Při platbě použijte jako konstantní symbol 0308, jako variabilní symbol použijte své členské číslo (najdete ho na každé obálce Bulletinu nebo v Adresáři ČSSM, který vede sekretariát v Praze).

 

Členské příspěvky - Slovenská republika

pracujúci - 20 €
študenti (vrátane PhD.), dôchodcovia a ženy na materskej dovolenke - 10 €

Platbu členského príspevku možno realizovať ľubovoľným spôsobom (internet-banking, prevod, vkladový list) na nižšie uvedený účet Spoločnosti v Slovenskej sporiteľni. Dôležité je uviesť identifikačný znak do kolonky „Správa pre príjemcu/Poznámka“ a sice „členNOVÁK-15“ Uvedený znak identifikuje člena ak aj rok, za ktorý sa platí členské. Číslo účtu: IBAN SK1909000000000110804798.