29. Kongres Československé společnosti mikrobiologické s mezinárodní účastí

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

dovolte mi, abych Vás jménem organizátorů co nejsrdečněji pozval v termínu 15. – 17. září 2022 do Brna na odbornou akci, která
vznikla sloučením tří tradičních mikrobiologických akcí. Na této akci se odborně spojí 29. Kongres Československé společnosti
mikrobiologické s 28. Moravsko-slovenskými mikrobiologickými dny (MSMD) a 31.Tomáškovými dny mladých mikrobiologů.

Organizace společného zastřešujícího kongresu je výzvou a zároveň příležitostí ke sdílení zkušeností, propojování jednotlivých
dílčích oborů mikrobiologie a v neposlední řadě rovněž k navázání osobních vztahů. Můžeme se tedy setkat v diskuzi nad tématy
o různých aspektech bakteriologie, mykologie, virologie či parazitologie. A to jak v oblasti lékařské či veterinární mikrobiologie, tak
v oblasti environmentální a průmyslové mikrobiologie, mikrobiologie potravin, vody a prostředí. Součástí kongresu budou i diskusní
panely zaměřené na výuku mikrobiologie. Kromě plenárních přednášek, které jsou obsazeny kvalitními přednášejícími ze zahraničí,
ale také ze Slovenska a České republiky a přednáškami expertů, dostanou prostor i mladí vědečtí pracovníci.

Těším se na viděnou s Vámi v září v Brně.
                                                                                      prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.

 

Bližší informace k organizaci, možnostem přihlášení i deadline přihlášení příspěvků jsou dostupné na webových stránkách, které byly pro tento účel zřízeny. 

Datum: 15. – 17. září 2022

Místo konání: OREA Congress Hotel Brno

Web: https://kongrescssm2022.bpp.cz/cs/

 

***

Vážení členové Československé společnosti mikrobiologické,

v rámci 29. Kongresu Československé společnosti mikrobiologické (Brno, 15. – 17. 9. 2022) proběhne také již tradičně volba členů Hlavního výboru ČSSM pro funkční období 2022-2025.

V této souvislosti je možné podávat návrhy na kandidáty do Hl. výboru ČSSM, a to formou přiloženého dokumentu. Návrhy na členy Hl. výboru ČSSM je možno adresovat přímo na národní sekretariáty společnosti (Praha, Bratislava), a to e-mailem nebo korespondenčně. Dle platných Stanov ČSSM je možno návrhy přijímat max. do 30 dnů před probíhajícími volbami.

Každý člen společnosti může navrhnout kandidáta na člena Hl. výboru ČSSM – kandidát by měl být aktivním členem ČSSM, který reprezentuje mikrobiologii v odborné sféře a aktivně se zúčastňuje nebo dokonce se i podílí na organizaci odborných mikrobiologických setkání.

                                                                                         Hl. výbor ČSSM