Kontaktní informace

Národní sekretariáty

Sekretariát ČSSM Praha

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč

tel. +420 296 442 494
fax +420 296 442 396
gabriel [at] biomed.cas.cz

ID datové schránky: z f e q u q t        

Sekretariát ČSSM Bratislava

Univerzita Komenského v Bratislavě

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
Ilkovičova 6
842 15 Bratislava

tel. +421 260 296 436
cssm1928 [at] gmail.com

Právní forma a bankovní spojení

Československá společnost mikrobiologická (její česká část) má právní formu zapsaného spolku (podle nového Občanského zákoníku).

Stanovy Společnosti jsou registrovány u Městského soudu v Praze (oddíl L, vložka č. 1128 ze dne 20.4.2016).

Společnost má IČ 00444723. Společnost není plátcem DPH. Bankovní spojení: ČSOB Praha 1, číslo účtu 176310547/0300.

IBAN: CZ83 0300 0000 0001 7631 0547, SWIFT (BIC): CEKOCZPP

 

Pokyny pro platbu členských příspěvků

Členské příspěvky - Česká republika

pracující - Kč 400,-
studenti/důchodci - Kč 200,-

Členské příspěvky se platí vždy v prvním čtvrtletí, a to buďto poštovní složenkou typu C (k vyzvednutí na každé poště) nebo bankovním převodem ve prospěch účtu číslo 176310547/0300. Při platbě použijte jako konstantní symbol 0308, jako variabilní symbol použijte své členské číslo (najdete ho na každé obálce Bulletinu nebo v Adresáři ČSSM).

Členské příspěvky - Slovenská republika

pracujúci - 20 €
študenti (vrátane PhD.), dôchodcovia a ženy na materskej dovolenke - 10 €

Platbu členského príspevku možno realizovať ľubovoľným spôsobom (internet-banking, prevod, vkladový list) na nižšie uvedený účet Spoločnosti v Slovenskej sporiteľni. Dôležité je uviesť identifikačný znak do kolonky „Správa pre príjemcu/Poznámka“ a sice „členNOVÁK-15“ Uvedený znak identifikuje člena ak aj rok, za ktorý sa platí členské. Číslo účtu: IBAN SK1909000000000110804798.