Organizační struktura ČSSM

Stanovy ČSSM, přijaté na 23. Kongresu v Brně zrušily dřívější strukturu Společnosti, členící se do té doby na "sekce" a "komise". Důvody byly ryze praktické - většina komisí neexistovala, nebo mnoho let nevyvíjela žádnou činnost. Podle názoru členů Hlavního výboru nelze členské základně určovat jejich odborné zaměření, nýbrž právě naopak, funkční struktura Společnosti by měla odrážet zájmy členů. Mikrobiologie se rozvíjí velmi rychle a struktura ČSSM by se měla dynamicky přizpůsobovat současným trendům. 

V současné době proto Stanovy znají dvě základní formy sdružování členů do funkčních jednotek: tematické (tzv. Odborné skupiny) a regionální (tzv. Regionální pobočky). Činnost funkčních jednotek může podle možností Společnost podporovat logisticky i finančně. 

V současné době pracují tyto odborné skupiny a regionální pobočky:
Mikrobiologie vody (dr. Baudišová)
Mikrobiologie potravin (prof. Demnerová)
Biofilmy (doc. Rulík)
Kvasinky (prof. Čertík)
Lékařská mykologie (dr. Mencl, doc. Hamal)
Regionální pobočka Brno (prof. Votava, prof. Smola)
Regionální pobočka Košice (prof. Mikula)

Nenašli jste svůj obor? Nevadí. Máte-li zájem o aktivní činnost (a jste-li ochotni i něco pro to udělat), gabriel [at] biomed.cas.cz (ozvěte se). Rádi Vám zprostředkujeme kontakt na další odborníky v oboru a pomůžeme založit další skupinu či pobočku.

 

Struktura ČSSM platná do 23. Kongresu v Brně (r. 2004):

1. Sekce obecné a molekulární mikrobiologie

 • komise obecné a molekulární mikrobiologie
2. Sekce aplikované mikrobiologie
 • komise potravinářské mikrobiologie
 • komise technické mikrobiologie
 • komise biogenesy
3. Sekce mikrobiologie prostředí
 • komise půdní mikrobiologie
 • komise pro biodeteriorace
 • komise mikrobiologie vody
4. Sekce lékařské mikrobiologie
 • komise humánní lékařské mikrobiologie
 • komise veterinární mikrobiologie
5. Sekce mykologie
 • komise pro experimentální mykologii
 • komise pro kvasinky
 • komise pro lékařskou mykologii
6. Sekce virologie
 • komise rostlinné virologie
 • komise živočišné virologie
 • komise pro bakteriofágy
 • komise pro rickettsie a chlamydie
 • komise lékařské virologie
7. Sekce pro taxonomii, ochranu a zachování genofondu mikroorganismů