Publikace ČSSM

ČSSM vydává pro své členy od r. 1960 čtyřikrát ročně Bulletin Československé společnosti mikrobiologické, který má úlohu zpravodaje, seznamujícího členy s aktuálními otázkami života Společnosti. Kromě administrativních záležitostí se na stránkách Bulletinu objevují i články odborné a popularizační. V roce 2000. získal Bulletin ČSSM renomované mezinárodní označení ISSN 0009-0646. Od r. 1999 provozuje Společnost Internetové stránky na adrese www.cssm.info, které vhodně doplňují informace tištěné. Duší Bulletinu ČSSM je mnoho let Jiří Matějů (aktuálně organizačně ve spolupráci s Jiřím Gabrielem a Vítem Hubkou), webové stránky zřídil a udržuje Jiří Gabriel ve spolupráci s Davidem Šilhou.    

Významným počinem bylo i vydání knih Kapitoly z dějin československé mikrobiologie, I. a II. díl v r. 1998 resp. 2000. Knihy jsou ještě v omezeném počtu k disposici na sekretariátech ČSSM, kde je lze zakupit.